Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo asistent/asitentka pedagoga na poloviční úvazek tj. 20 hodin týdně s nástupem od 4. února 2019.

Požadujeme středoškolské vzdělání, kurz pro asistenty pedagoga vítán. K žádosti o zaměstnání připojte životopis a kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Žádost zašlete do 18. ledna 2019 písemně na adresu školy (Základní škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec) nebo na e-mailovou adresu školy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od 7.00 do 12.00 hodin.

 

 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání dětí, kterým byla ve správním řízení přidělena tato registrační čísla:

Přijatí                                 

01-MŠNP 2018

02-MŠNP 2018

03-MŠNP 2018

04-MŠNP 2018

05-MŠNP 2018

06-MŠNP 2018

Nepřijatí

 

Žádáme všechny zákonné zástupce přijatých dětí, aby se pro písemné rozhodnutí dostavili do MŠ Nový Přerov od 23. 5. 2018 do 25. 5. 2018.         Děkujeme.

 Vyvěšeno dne: 22. 5. 2018       

                                Ředitelka školy:  RNDr. Jana Kalandrová

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, kterým byla ve správním řízení přidělena tato registrační čísla:

Přijaté děti:

001J2018

002J2018

004J2018

005J2018

006J2018

007J2018

009J2018

011J2018

 

Nepřijaté děti:

003J2018

008J2018

010J2018

 

Žádáme všechny zákonné zástupce přijatých i nepřijatých dětí, aby se pro písemné rozhodnutí dostavili od 22. 5. do 31. 5. 2018 do MŠ Jevišovka v době od 6.30 do 15.30 hod. 

 Vyvěšeno dne: 22. 5. 2018

 RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrová řízení na pracovní místo učitelka MŠ, a to do Mateřské školy Drnholec na zkrácený úvazek 0,750 s nástupem od 27. 8. 2018 a do Mateřské školy v Novém Přerově na zkrácený úvazek 0,600 s nástupem od 27. 8. 2018.

Požadujeme příslušné pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., v aktuálním znění. K žádosti o zaměstnání připojte životopis a kopii nejvyššího dosaženého vzdělání. Žádosti zašlete do 15. června 2018 písemně na adresu školy nebo e-mailovou adresu školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od 7.00–12.00 hodin.

Dále vyhlašujeme výběrové řízení na pozici učitel/učitelka 2. stupně – aprobace tělesná výchova na zkrácený úvazek 0,625 s nástupem od 27. 8. 2018.

Požadujeme vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd dle §8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Žádosti o práci s životopisem a kopií nejvyššího dosaženého vzdělání zasílejte do 15. 6. 2018 na adresu školy Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec nebo emailovou adresu školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od 7.00 do 12.00 hod.

 

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD – 1                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 24                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 18                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 23                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 20                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 11                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 25                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 13                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 9                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 15                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 2                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 7                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 19                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 16                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 12                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 21                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 6                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 4                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 10                               Přijímá se od 1.9.2018

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace nepřijala k 1.9.2018 děti evidované pod těmito registračními čísly

MŠD – 3                                 Nepřijímá se

MŠD – 14                               Nepřijímá se

MŠD – 8                                 Nepřijímá se

MŠD – 22                               Nepřijímá se

MŠD – 5                                 Nepřijímá se

MŠD – 17                               Nepřijímá se

 

Vyvěšeno dne: 15.5.2018                                                                    

  RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Č. j.: ZŠD-138/2018

Datum: 23. 4. 2018

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

u dětí s těmito evidenčními čísly:

01                                23                                       

02                                24                                     

03                                25                                     

04                                26                                   

07                                27                                                                                                    

09                                28                                   

10                                29                                                                             

11                                30                                  

12                                31                                    

13                                32                                        

15                                33                                        

16                                34                                           

17                                35                                  

18                                36                                            

19                                37                                          

20                

21                                          

22                                                                                         

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

V Drnholci 23. 4. 2018                                                         

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí 23. 4. 2018

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje, že

zápis

 • zápis dětí do Mateřské školy Dobré Pole pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v době 8:00 do 11:00 hodin

 • zápis dětí do Mateřské školy Drnholec pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 na Hrušovanské ulici v době od 8:00 do 11:00 hodin

 • zápis dětí do Mateřské školy Jevišovka pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

 • zápis dětí do Mateřské školy Nový Přerov  pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

 

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře (ke stažení na konci článku).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov na školní rok 2018/2019:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2018 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. 

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jevišovka

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dobré Pole

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nový Přerov

 

V Drnholci 9. 4. 2018   

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Drnholec 2018 (.pdf)

zveřejněno 4. dubna 2018 

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Svatoplukova 277/2, Drnholec

 oznamuje, že

zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018 v prostorách 1. stupně ZŠ v době od 13:30 do 16:00 hodin.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a psací potřeby.

Dodržte, prosím, časový harmonogram, vyhnete se tak zbytečnému čekání.

 

Žádost o přijetí/odklad si můžete také stáhnout na webových stránkách školy (drbník) v sekci „Formuláře“ a přinést ji s sebou již vyplněnou.

 

RNDr. Jana Kalandrová

ředitelka školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny

28. 3. 2018 (středa před velikonočními prázdninami),

30. 4. 2018 (pondělí před Svátkem práce)

a 7. 5. 2018 (pondělí před státním svátkem Den vítězství)

z organizačně provozních důvodů ředitelské volno. V těchto dnech budou probíhat školení pedagogického sboru a prověrky nad stavem BOZP – revize budov.

V tyto dny škola nebude zajišťovat školní stravování. Školní družina rovněž nebude v provozu vzhledem k nízkému počtu zájemců.

 RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

V Drnholci, 18. 3. 2018  

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa učitelka mateřské školy- zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na pracovišti Drnholec, Hrušovanská 46 s nástupem od 19. 2. 2018, úvazek 1,00.

Požadujeme příslušné pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb, v aktuálním znění. K žádosti o zaměstnání připojte životopis a kopii nejvyššího dosaženého vzdělání. Žádosti zašlete do 12. ledna 2018 písemně na adresu školy nebo e-mailovou adresu školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od 7.00-12.00 hodin.

 

 

18. 9. 2017

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace vyhlašuje dne 29. 9. 2017 ředitelské volno na Základní škole, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec z důvodu prověrky nad stavem BOZP – revize budov po opravách během letních prázdnin.

RNDr. Jana Kalandrová

                                                                                                    ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace,

Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

Tel: 519 519 281, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., IČO: 70282790

Č. j.: ZŠD-161/2017

Datum: 24. 4. 2017

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání u dětí s těmito evidenčními čísly:

01                                           16

02                                           17

03                                           18

04                                           19

05                                           20

06                                           21

07                                           23

08                                           24

09                                           25

10                                           26

11                                           27

12                                           28

13                                           38

14                                           39

15                                           40 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

V Drnholci 24. 4. 2017                                                        

RNDr. Jana Kalandrová

ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí 24. 4. 2017

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, Drnholec

oznamuje, že

zápis dětí do Mateřské školy Drnholec pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve středu 10. května 2017 na Hrušovanské ulici v době 8:00 do 11:00 hodin.

Zápis dětí do Mateřské školy Jevišovka pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve středu 10. května 2017 v budově mateřské školy v době od 13:30 do 15:30 hodin.

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Přerov pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve středu 10. května 2017 v budově mateřské školy v době od 13:30 do 16:00 hodin.

Zápis dětí do Mateřské školy Dobré Pole pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve středu 10. května 2017 v době 8:00 do 11:00 hodin.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou vyplněnou přihlášku, vyjádření dětského lékaře, rodný list dítěte, občanský průkaz a psací potřeby.

Žádost o přijetí a vyjádření dětského lékaře si můžete stáhnout zde:

Žádost o přijetí MŠ Dobré Pole(.docx)

Žádost o přijetí MŠ Nový Přerov(.docx)

Žádost o přijetí MŠ Jevišovka (.docx)

Žádost o přijetí MŠ Drnholec (.docx)

Vyjádření dětského lékaře (.docx)

nebo vyzvednout přímo v MŠ od 24. 4. 2017 v době provozu jednotlivých MŠ.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov na školní rok 2017/2018:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2017 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

Děti, které neuspěly u zápisu, mohou být vedeny v pořadníku a nastoupit během roku při případném uvolnění místa.

V Drnholci 10. 4. 2017                                                            

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Vyvěšeno 10. 4. 2017   

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Svatoplukova 277/2, Drnholec

 oznamuje, že

zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017 v prostorách 1. stupně ZŠ v době od 13:30 do 16:30 hodin.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a psací potřeby.

Dodržte, prosím, časový harmonogram, vyhnete se tak zbytečnému čekání.

 

Žádost o přijetí/odklad si můžete také stáhnout na webových stránkách školy (drbník) v sekci „Formuláře“ a přinést ji s sebou již vyplněnou.

 

RNDr. Jana Kalandrová

ředitelka školy

Dne 07.11.2016 Rada městyse Drnholec po projednání přijala následující usnesení:

Usnesení č. 45/2:

Rada schvaluje omezení provozu mateřských škol v Drnholci, Jevišovce, Dobrém Poli a Novém Přerově ve dnech 18.11.2016, a ve dnech od 23.12.2016 až 2.1.2017.

 

 

V Drnholci 1. 11. 2016 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace vyhlašuje dne 18. 11. 2016 ředitelské volno na Základní škole, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec z důvodu prověrky nad stavem BOZP – revize budov.

RNDr. Jana Kalandrová
ředitelka školy

 

Dne 09.05.2016 Rada městyse Drnholec po projednání přijala následující usnesení:

Usnesení č. 34/2:

Rada městyse Drnholec souhlasí s uzavřením provozů odloučených pracovišť Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., a to MŠ Dobré Pole v období od 18.7. do 31.08., MŠ Nový Přerov v době od 1.7. do 31.8, MŠ Jevišovka v období od 1.8. do 31.8., MŠ Drnholec v období od 1.7. do 31.7. a od 25.8. do 31.8.

V Drnholci dne 21. 04. 2016

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka 2. stupně – aprobace matematika na plný úvazek s nástupem od 1. 9. 2016.

Požadujeme vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd dle §8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Žádosti o práci s životopisem a kopií o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte do 31. 5. 2016 na adresu školy nebo emailovou adresu školy. V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od 8.00 do 12.00 hod.

Výběrové řízení proběhne v úterý 14. 6. 2016 od 13.30 hod. v kanceláři ZŠ.

RNDr. Jana Kalandrová
ředitelka školy

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje:

 Zápis

k předškolnímu vzdělávání do MŠ Drnholec, Jevišovka, Dobré Pole a Nový Přerov

se uskuteční v úterý 17. 5. 2016 v průběhu provozní doby

 ve jmenovaných MŠ.

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře.

    

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov

pro školní rok 2016–2017

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci děti o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Při přijímání dětí do mateřské školy se vychází z kritérií uvedených v následující tabulce.

Jednotlivá kritéria (body) se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, resp. počtem splněných kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

KRITÉRIUM

Bodové  hodnocení

Opakované podání žádosti
do stejné MŠ

1.      rok

2.      rok

3.      rok

1 bod

2 body

3 body

Trvalý pobyt dítěte

trvalý pobyt v obci

Drnholec (pro MŠ Drnholec),
Jevišovka (pro MŠ Jevišovka), 
Nový Přerov (pro MŠ N. Přerov),
Dobré Pole (pro MŠ Dobré Pole)

3 body

Věk dítěte

(dosažen nejpozději
ke dni 31. 8. 2016)

3 roky

4 roky

5 let

1 bod

2 body

3 body

 

V případě rovnosti bodů bude přihlíženo k datu narození dítěte (starší dítě má přednost).

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám.

K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

Děti, které neuspěly u zápisu, budou vedeny v pořadníku a mohou nastoupit během roku při případném uvolnění místa.

Datum zveřejnění: 15. 4. 2016

 

Postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zákonný zástupce:

 1. V den zápisu odevzdá vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a potvrzené Vyjádření dětského lékaře, kterou si může vytisknout na webových stránkách MŠ nebo si ji vyzvednout v MŠ.
 2. Předloží rodný list dítěte, občanský průkaz žadatele (zákonného zástupce).
 3. Na základě odevzdané žádosti obdrží registrační číslo, pod kterým bude jeho dítě evidováno.
 4. O zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje škola, a to podle „Kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání“.
 5. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) bude zveřejněn na nástěnce v MŠ a na webových stránkách MŠ ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti.
 6. O nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce informován prostřednictvím listovní zásilky.

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jevišovka

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dobré Pole

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nový Přerov

    

Do 1. ročníku pro nadcházející školní rok se přijímají děti, kterým byla ve správním řízení přidělena tato registrační čísla:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

V Drnholci dne 1. 2. 2016

 

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo asistent pedagoga na poloviční úvazek tj. 20 hodin týdně.

Požadujeme středoškolské vzdělání, kurz pro asistenty pedagoga vítán. K žádosti o zaměstnání připojte životopis a žádosti zašlete do 11. ledna 2016 písemně na adresu školy nebo e-mailovou adresu školy. V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od 8.00-12.00 hodin.

 

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, Drnholec

oznamuje, že

zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna 2016 v prostorách 1. stupně ZŠ v době od 13:30 do 16:30 hodin.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a psací potřeby. Dodržte, prosím, časový harmonogram, vyhnete se tak zbytečnému čekání.

Žádost o přijetí si můžete také stáhnout zde a přinést ji s sebou již vyplněnou.

 

V Drnholci 6. 1. 2016

RNDr. Jana Kalandrová
ředitelka školy 

 

Rada městyse Drnholec na své 25. schůzi dne 23. 11. 2015 přijala následující usnesení č. 25/8:

Rada schvaluje uzavření provozů Základní školy a mateřské školy Drnholec p.o., Svatoplukova 277/2, Drnholec – provozy mateřské školy v Jevišovce, Novém Přerově a Drnholci ve dnech od 23.12.2015 do 3.1.2016, a dále i provozu mateřské školy v Dobrém Poli ve dnech od 21.12.2015 do 3.1.2016.

 

 

Vstup do fotogalerie

 

 

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2267.

Výsledek výběrového řízení C152398 (.pdf)

 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“

V rámci realizace IPo Brány jazyků otevřeny, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2267 vyhlašuje Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky"

Výzva k podání nabídek (.docx)

 

Ředitelské volno 29. 6. 2015 a 30. 6. 2015

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace vyhlašuje ve dnech 29. 6. 2015 a 30. 6. 2015 ředitelské volno na Základní škole, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec z důvodu zahájení objednaných oprav v budově základní školy.

Omezení provozu v mateřských školách v období letních prázdnin

Rada městyse Drnholec na své 14. schůzi dne 11. 05. 2015 přijala následující usnesení č. 14/3: Rada schvaluje omezení provozu v mateřských školách v období školních letních prázdnin v roce 2015 takto:

• MŠ Dobré Pole bude uzavřena v době od 13. 7. 2015 do 31. 8. 2015

• MŠ Nový Přerov bude uzavřena v době od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015

• MŠ Jevišovka bude uzavřena v době od 1. 7. 2015 do 28. 7. 2015 a v období od 26. 8. 2015 do 31. 8. 2015

• MŠ Drnholec bude uzavřena v době od 29. 7. 2015 do 31. 8. 2015

Ředitelské volno a omezení provozu v mateřských školách (.pdf)

Usnesení Rady městyse Drnholec o omezení provozu v mateřských školách (.pdf)

 

 

rozhodnutí

 

 

 

rozhodnutí

 

 

 

rozhodnutí

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  za rok 2014

 

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec předkládá výroční zprávu o poskytování informací za rok 2014 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

                                                                                                                      Č.j.: ZŠD-98/2015

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí :

 • V roce 2014 bylo zaevidováno celkem 22 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

 • odvolání: 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

 • rozsudky: 0

d) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízen:

 • stížnosti: 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádosti o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ředitelka školy vypracovala podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  vnitropodnikovou směrnici k postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovené zákonem č. 106/1999 Sb.

 

 V Drnholci, dne 20. 2. 2015                                        RNDr. Jana Kalandrová                                                                                             ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje:

 Zápis

k předškolnímu vzdělávání do MŠ Drnholec, Jevišovka, Dobré Pole a Nový Přerov

se uskuteční ve středu 29. 4. 2015 v průběhu provozní doby

 ve jmenovaných MŠ.

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

    

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov

pro školní rok 2015-2016

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci děti o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Při přijímání dětí do mateřské školy se vychází z kritérií uvedených v následující tabulce.

Jednotlivá kritéria (body) se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, resp. počtem splněných kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

KRITÉRIUM

 

Bodové  hodnocení

Opakované podání žádosti
do stejné MŠ

1.      rok

2.      rok

3.      rok

1 bod

2 body

3 body

Trvalý pobyt dítěte

trvalý pobyt v obci

Drnholec (pro MŠ Drnholec),
Jevišovka (pro MŠ Jevišovka), 
Nový Přerov (pro MŠ N. Přerov),
Dobré Pole (pro MŠ Dobré Pole)

3 body

Věk dítěte

(dosažen nejpozději
ke dni 31. 8. 2015)

3 roky

4 roky

5 let

1 bod

2 body

3 body

 

V případě rovnosti bodů bude přihlíženo k datu narození dítěte (starší dítě má přednost).

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám.

K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

Děti, které neuspěly u zápisu, budou vedeny v pořadníku a mohou nastoupit během roku při případném uvolnění místa.

 

Postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zákonný zástupce:

 1. V den zápisu odevzdá vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou od lékaře, kterou si může vytisknout na webových stránkách MŠ nebo si ji vyzvednout v MŠ
 2. Předloží rodný list dítěte, občanský průkaz žadatele (zákonného zástupce)
 3. Na základě odevzdané žádosti obdrží registrační číslo, pod kterým bude jeho dítě evidováno
 4. O zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje škola, a to podle „Kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání
 5. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) bude zveřejněn na nástěnce v MŠ a na webových stránkách MŠ ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti
 6. O nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce informován prostřednictvím listovní zásilky

Lékařské potvrzení - prosím vytiskněte na druhou stranu žádosti

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jevišovka

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dobré Pole

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nový Přerov

    

obrázek

 

obrázek

 

 

V souladu s § 167 školského zákona je při Základní škole a mateřské škole Drnholec zřízena školská rada. Funkční období školské rady je tříleté, končí v prosinci 2014. Proto ředitelka školy vyhlašuje na 9. 12. 2014 nové volby.

Zřizovatel školy Městys Drnholec stanovil počet členů školské rady na devět. Tři členy školské rady jmenuje zřizovatel, tři volí zákonní zástupci nezletilých žáků a tři volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

Pravomoci školské rady stanovuje § 168 školského zákona:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. podává návrh na odvolání ředitele,
 10. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků proběhne v den konání třídních schůzek v úterý 9. 12. 2014 od 16.00 do 18.00 hodin ve vstupních prostorách školy. Oprávnění voliči obdrží po prokázání své totožnosti volební lístek a bude jim umožněno hlasování. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději 15 dní od konání voleb.

 

Oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků) mohou podávat návrhy kandidátů písemně do kanceláře školy nebo e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 5. 12. 2014. Navržení kandidáti budou osloveni a v případě písemného souhlasu bude jejich kandidatura zveřejněna a následně budou zapsáni na volební lístek. Souhlas se svou kandidaturou vyjádřili dosavadní členové školské rady pan Marx, paní Jandová a paní Abassy.

 

Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky proběhne v úterý 9. 12. 2014 od 14.45 do 15.00 hodin ve sborovně základní školy veřejně hlasováním.

 

 

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka

 

V Drnholci dne 24. 11. 2014

V rámci realizace IPo Pojďme se dotknout ICT, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0016 vyhlašuje Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka mobilních zařízení".

c142427_vyzva.doc

c142427_prilohy.zip

 

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace oznamuje uzavření provozu MŠ Nový Přerov, MŠ Dobré Pole a MŠ Drnholec ve dnech 02. 05. 2014 a 09. 05. 2014 z důvodu prověrky nad stavem BOZP – revize budov.

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace vyhlašuje ve dnech 02. 05. 2014 a 09. 05. 2014 ředitelské volno na Základní škole, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec z důvodu prověrky nad stavem BOZP – revize budov.

 

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

oznamuje:

 

Zápis

k předškolnímu vzdělávání do MŠ Drnholec, Jevišovka, Dobré Pole a Nový Přerov

se uskuteční ve čtvrtek 24. 4. 2014 v průběhu celého dne ve jmenovaných MŠ.

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

 

 

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov

pro školní rok 2014-2015

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci děti o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 50 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Při přijímání dětí do mateřské školy se vychází z kritérií uvedených v následující tabulce.

Jednotlivá kritéria (body) se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, resp. počtem splněných kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

KRITÉRIUM

Bodové  hodnocení

 

Opakované podání žádosti do stejné MŠ

 

 

poprvé

 

podruhé

 

potřetí

1 bod

 

2 body

 

3 body

Trvalý pobyt dítěte

 

trvalý pobyt v obci

Drnholec (pro MŠ Drnholec), Jevišovka (pro MŠ Jevišovka),

Nový Přerov (pro MŠ N. Přerov), Dobré Pole (pro MŠ Dobré Pole)

 

3 body

 

Věk dítěte

(dosažen nejpozději ke dni 31. 8. 2014)

 

3 roky

4 roky

5 let

1 bod

2 body

3 body

 

 

V případě rovnosti bodů bude přihlíženo k datu narození dítěte (starší dítě má přednost).

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám.

K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

Děti, které neuspěly u zápisu, budou vedeny v pořadníku a mohou nastoupit během roku při případném uvolnění místa.

 

 

 

 

Datum zveřejnění: 18. 3. 2014

Datum stažení:

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace,

Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

Tel: 519 519 281, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., IČO: 70282790

 

                                                         Rozhodnutí

 o přijetí k povinné školní docházce na školní rok 2014/2015

 Do 1. ročníku pro nadcházející školní rok se přijímají děti, kterým byla ve správním řízení přidělena tato registrační čísla:

 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

 V Drnholci dne 3. 2. 2014                            ředitelka školy: Jana Kalandrová

Základní škola a mateřská škola Drnholec

oznamuje, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 se uskuteční ve čtvrtek 30. ledna 2014 od 13,30 hodin pro děti z okolních obcí a od 14,30 hodin pro děti z Drnholce.

 

Rodiče si s sebou vezmou rodný list dítěte a psací potřeby.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec přijme do pracovního poměru učitelky mateřské školy na zkrácené úvazky, pracoviště MŠ Nový Přerov a MŠ Drnholec. Dále přijme asistenta pedagoga na 15 hodin týdně, předpokládaný nástup u všech pracovních poměrů je 1. září 2013.

Požadujeme příslušné pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících. K žádosti o zaměstnání připojte životopis. Žádosti zašlete do 26. června 2013 písemně na adresu školy nebo e-mailovou adresu školy. V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od 8.00-12.00 hodin.

 

 

Rada městyse Drnholec na své 51. schůzi dne 27.05.2013 přijala následující usnesení:

Usnesení č. 51/2:

Rada městyse schvaluje uzavření MŠ Dobré Pole a MŠ Nový Přerov v době od 01.07.2013 do 01.09.2013, MŠ Jevišovka v době od 01.07.2013 do 28.07.2013 a v době od 26.08.2013 do 01.09.2013, a MŠ Drnholec v době od 29.07.2013 do 01.09.2013.

Ředitelka Základní škola a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace vyhlašuje ve dnech 27. – 28. 6. 2013 ředitelské volno na Základní škole, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec z důvodu prací souvisejících s plynofikací budovy.

 

 

Copyright © 2003 - 2019 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.