Školní jídelna - provozní řád

Kategorie: Provozní řád

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Svatoplukova 277/ 2 - Drnholec 691 83

IČ 70282790, DIČ CZ70282790

Pracovnice školní jídelny:

 - Monika Zajícová - vedoucí ŠJ

 - Miriama Fedorková - kuchařka

 - Jitka Nováková - kuchařka

 - Lenka Zugárková - kuchařka

Provozní řád školní jídelny

 Žáci a zaměstnanci školy se přihlašují ke stravování na začátku, ale i v průběhu školního roku u vedoucí školní jídelny. Žáci obdrží přihlášku ke stravování, kterou rodiče řádně vyplní a potvrdí podpisem. Přihláška je předána vedoucí školní jídelny.

Každý žák stravující se ve školní jídelně obdrží stravovací průkaz, kterým se každý den prokáže u výdejního okna při výdeji stravy. Stravovací průkaz musí být v pevném průhledném obalu. Při ztrátě průkazu je žáku vystaven nový  za poplatek  5,00 Kč. 

Na oběd ve školní jídelně má nárok žák a zaměstnanec školy v době školního vyučování.

Naše škola je zařazena do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou. Strava je poskytována dětěm všech věkových kategorií.

V době nemoci nesmí žáci a zaměstnanci odebírat zvýhodněnou stravu. Musí se odhlásit nebo uhradit plnou hodnotu stravy, včetně mzdových a režijních nákladů:

 • - žáci 7 - 10 let  ....................42,00 Kč
 • - žáci 11 - 14 let  ..................48,00 Kč
 • - žáci nad 15 let ................... 53,00 Kč
 • - závodní stravování .............53,00 Kč

Úhrada stravného

- bezhotovostní platba – každý strávník má vyřízeno u svého peněžního ústavu "svolení k inkasu"

- ve vyjímečném případě platba v hotovosti

Inkaso se strhává k 15. v měsíci ( to program ví, kolik mají děti projezených - neprojezených obědů ),

po 15. si sám dopočítá takovou částku, aby stačila na úhradu za celý měsíc.

Pokud dítě v této době onemocní, peníze mu jdou do zůstatku a následně se převedou do dalšího měsíce.

Podklady pro výběr plateb jsou k nahlédnutí v MŠ nebo přímo ve ŠJ.

Odhlašování

- se provádí den předem nebo nejpozději do 7.00 v den nepřítomnosti

- odlašování  - telefonicky 727 941 718 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- pokud se strávníci nestihnou první den nemoci odhlásit ze stravování, oběd si odeberou v jídlonosiči

- neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován

- výlety, exkurze, lyžařské výcviky si žáci odhlašují sami nebo je odhlásí rodiče

Odebírání obědů

- žáci i pracovníci školy se stravují ve školní jídelně

- cizí strávníci - odběr do jídlonosičů

- dětem MŠ se strava připravuje do přepravních nádob a odváží do MŠ. Pro děti je pitný režim během celého dne zajištěn ( konvice s pitnou vodou ).

Dohledy ve školní jídelně

- dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogové dle rozpisu ředitele školy od začátku do konce výdeje stravy

Vstup a chování ve školní jídelně

- žáci před vstupem do jídelny odloží aktovky na chodbě a umyjí si ruce

- žáci si na podnos připraví příbory a u výdejního okna si odeberou od vydávájící kuchařky druhý chod. Polévku, nápoj, salát či kompot si každý odebere sám 

- žák si může přidat přílohy (brambory, rýži, těstoviny...)

- po ukončení konzumace odnese strávník podnos s použitým nádobím k odkládacímu oknu

- z jídelny si strávníci mohou odnášet pouze balené potraviny nebo ovoce, které si uloží do aktovky

- žáci jsou povinni řídit se pokyny dozoru, vedoucí jídelny nebo vedoucí kuchařky

- žáci se při stravování chovají dle hygienických předpisů, ohleduplně a řídí se pravidly společenského chování při stolování

- připomínky k připravené stravě žáci hlásí vedoucí jídelny nebo vedoucí kuchařce

- technické nebo hygienické závady hlásí dozor vedoucí jídelny

- mimořádný úklid během výdejní doby zajišťují pracovnice kuchyně

- úraz, nevolnost hlásí žáci dozoru

- případné připomínky, dotazy -  telefonicky 727 941 718 nebo email monika.zajicova@zsamsdrnholec.cz

- jídelní lístek je vypracován na celý měsíc a je vyvěšen ve školní jídelně

- provozní řád školní jídelny je vyvěšen ve školní jídelně

Cena za 1 oběd

 • - žáci 7-10 let....................... 19,00 Kč
 • - žáci 11-14 let..................... 22,00 Kč
 • - žáci nad 15 let....................24,00 Kč  
 • - závodní stravování.............24,00 Kč

  - cizí strávnici.......................112,00 Kč

 

Cena za 1 svačinku 

 • - připravovaná svačinka........... 16,00 Kč
 • - balená svačinka...................   16,00 Kč 

Výdejní doba svačinek

- od 7,30 hod. – do 10,30 hod.

 

Výdejní doba obědů

- od 11,15 hod. – do 13,30 hod.

 

 SEZNAM ALERGENŮ 

Publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU

 1   Obiloviny obsahující lepek

 2   Korýši

 3   Vejce

 4   Ryby

 5   Podzemnice olejná ( arašídy )

 6   Sójové boby ( sója )

 7   Mléko

 8   Skořápkové plody

 9   Celer

10  Hořčice

11  Sezamová semena ( sezam )

12  Oxid siřičitý a siřičitany

13  Vlčí bob ( lupina )

14  Měkkýši 

 

V Drnholci dne 1. 9. 2018

 

Copyright © 2003 - 2019 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.