VLASTNOSTI MINERÁLŮ

- vlastnosti odráží vnitřní stavbu nerostů

- FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

1) BARVA – nerosty dělíme na barevné (grafit, síra), bezbarvé (křišťál) a zbarvené (ametyst, záhněda)

2) BARVA VRYPU – minerál, který otřeme o keramickou destičku může být: zbarvený (jiná barva než je minerál) a barevný (barva stejná jako minerál)

3) TVRDOST (s. 21) – opiš si stupnici tvrdosti

- závisí na délce a pevnosti vazeb v krystalové mřížce

- porovnáváme na Mohsově stupnici tvrdosti

- minerály s tvrdostí 8-10 označujeme jako drahé kameny (mají vysoký lesk, chemickou odolnost)

4) PROPUSTNOST SVĚTLA – dělení na průhledné (křišťál), průsvitné (sůl kamenná), neprůhledné (síra)

5) LESK – může být kovový, diamantový, skelný, perleťový, matný, …

6) HUSTOTA – je dána krystalovou strukturou a chemickým složením

7) ŠTĚPNOST – odlučnost podle ploch (slída je štěpná, neštěpné je zlato)

8)LOM

9)SOUDRŽNOST A PEVNOST – schopnost zůstat pohromadě, odolat nárazu, tlaku, tahu; dělíme na: jemné (rozdrcení na prášek – síra, grafit), křehké (po úderu na ostré úlomky – křemen), kujné a tažné (roztepávají se na plech či drát – stříbro, zlato)

10) MAGNETISMUS – kovové materiály jsou magnetické, nekovové nikoliv, magnetit vykazuje magnetismus

11) ELEKTRICKÁ VODIVOST – schopnost vést el. proud; nevodivé minerály (izolanty) – křemen, vodivé – kovové minerály, grafit, stříbro (výborně)

12) RADIOAKTIVITA – uraninit (smolinec)

13) CHEMICKÉ VLASTNOSTI – rozpustnost ve vodě či kyselinách (tvrdé nerosty jsou nerozpustné, měkké ano)

http://www.nib.si/mbp/sl/tools/uw-cam

 

 

Copyright © 2003 - 2019 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.