Vážení rodiče,

platby v hotovosti za stravné a školné v měsíci dubnu budeme vybírat ve středu 18. 4. od 12.30 do 15.30 hod. v kanceláři MŠ. Přehled plateb je k nahlédnutí v MŠ.

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje, že

zápis

  • zápis dětí do Mateřské školy Dobré Pole pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v době 8:00 do 11:00 hodin

  • zápis dětí do Mateřské školy Drnholec pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 na Hrušovanské ulici v době od 8:00 do 11:00 hodin

  • zápis dětí do Mateřské školy Jevišovka pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

  • zápis dětí do Mateřské školy Nový Přerov  pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

 

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře (ke stažení na konci článku).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov na školní rok 2018/2019:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2018 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. 

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jevišovka

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dobré Pole

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nový Přerov

 

V Drnholci 9. 4. 2018   

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

z důvodu výluky vlaku pojedeme v pondělí na návštěvu hasičské stanice do Mikulova AUTOBUSEM V 8.00 HOD. Z JEVIŠOVKY. Sraz dětí v MŠ do 7.45 hod. S Sebou batoh s pitím.

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že v pondělí 30. 4. a v pondělí 7. 5. (dny před státními svátky) bude MŠ Jevišovka uzavřena.

pondělí 9. 4. - Návštěva hasičské stanice v Mikulově, sraz dětí do 7.00 hod. v MŠ nebo nejlépe do 7.30 hod. na vlakovém nádraží v Jevišovce, odjezd vlaku v 7.37 hod., svačinu zajistí MŠ, děti si s sebou vezmou batoh s pitím.

úterý a středa 10. a 11. 4. - Individuální schůzky s rodiči, naším cílem je společná výměna informací (pokroky dítěte v mateřské škole, silné stránky, v čem je potřeba dítě podpořit). Rozpis je k dispozici na nástěnce v šatně MŠ.

středa 18. 4. - Návštěva příslušníků policie v MŠ Jevišovka.

čtvrtek 26. 4. - Muzikoterapie v MŠ Jevišovka (pořad pro děti).

pátek 27. 4. - Pálení čarodějnic společně s dětmi z MŠ Nový Přerov, sraz dětí v MŠ do 7.45 hod. Pití i svačinu dětem zajistí MŠ. Návrat autobusem v 11.50 hod.

Vážení rodiče,

platby v hotovosti za stravné a školné v měsíci březnu budeme vybírat v úterý 20. 3. od 12.30 do 15.30 hod. v kanceláři MŠ. Přehled plateb je k nahlédnutí v MŠ.

Vážení rodiče, v měsíci březnu Vás chceme poprosit o spolupráci. Tento měsíc je již tradičně MĚSÍCEM KNIHY! Přijďte k nám do školky přečíst dětem pohádku před odpoledním odpočinkem. Domluvte se prosím s učitelkami ve třídě na termínu, který můžete věnovat dětem. Pozvání samozřejmě platí i pro babičky, dědečky, tetičky a další přátele naší školičky. Můžete přinést vlastní knihu nebo využít naši nabídku. Děkujeme a těšíme se! :)

6. 3. - návštěva místní knihovny

7. 3. - konzultace s p. uč. Sedlákovou od 12.30 hod., domluvte se prosím s učitelkou osobně (pokud máte nějaký nápad, návrh, chcete vyřešit nějaký problém...)

10. 3. - vítání občánků na OÚ Jevišovka

16. 3. - návštěva planetária v Brně, sraz dětí do 8.00 hod. v MŠ Jevišovka, svačinu i pití zajistí mateřská škola

21. 3. - představení divadla "Květinka" v MŠ Jevišovka na téma "Ukliďme les"

23. 3. - "otvírání zahrady" - úklid zahrady, opékání Marshmallows

26. 3. - návštěva Základní školy Drnholec s předškoláky, odjezd v 8.00 hod. autobusem

27. 3. - jarní tvořivá dílnička pro rodiče s dětmi, začátek v 15.30 hod., SRDEČNĚ VÁS ZVEME :)

30. 3. - státní svátek

Vážení rodiče,

platby v hotovosti za stravné a školné v měsíci únoru budeme vybírat v úterý 20. 2. od 12.30 do 15.30 hod. v kanceláři MŠ. Přehled plateb je k nahlédnutí v MŠ.

Divadlo dne 9. 2. 2018 je z důvodu velké nemocnosti dětí zrušeno, o náhradním termínu Vás budeme informovat.

ve čtvrtek 1. 2. - konzultační hodiny od 15.30 hod. (rozpis na nástěnce v MŠ)

v úterý 6. 2. - konzultační hodiny od 12.30 hod. (rozpis na nástěnce v MŠ)

v pátek 9. 2. - pohádka "Polepšená vrána", pohádku zahraje "Divadlo Hodonín", za pohádkou pojedeme do MŠ Nový Přerov, sraz dětí v MŠ nejpozději do 7.50 hod., svačinu a pití zajistí MŠ

v pondělí 19. 2. - KARNEVAL na téma "ZVÍŘÁTKA", součástí programu bude cirkusové vystoupení, karneval bude uspořádán v MŠ Nový Přerov, sraz dětí v MŠ nejpozději do 7.50 hod., svačinu a pití zajistí MŠ, připravte prosím se svým dítětem masku

ve středu 28. 2. - orientační test školní zralosti, předškoláky vyšetří paní psycholožka Uhrová (PPP Mikulov), vyšetření bude probíhat během dopoledne od 7.30 hod., od 12.00 do 14.30 budou probíhat konzultace o výsledcích vyšetření, rozpis pro rodiče je k dispozici v šatně MŠ

 

Vážení rodiče,

platby v hotovosti za stravné a školné v měsíci lednu budeme vybírat v úterý 23. 1. od 12.30 do 15.30 hod. v kanceláři MŠ. Přehled plateb je k nahlédnutí v MŠ.

ve středu 3. 1. - zahájení provozu po vánočních prázdninách

v pondělí 15. 1. - výlet do zábavního parku Wikyland v Brně, sraz dětí v MŠ do 7.50 hod. Svačinu a pití zajistí MŠ.

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že v době vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena. Vánoční prázdniny budou od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.

Provoz bude zahájen ve středu 3. 1. 2018.

Přejeme Vám příjemné, poklidné a radostné prožití svátečního období.

Vážení rodiče,

platby v hotovosti za stravné a školné v měsíci prosinci budeme vybírat v pátek 15. 12. od 12.00 do 15.30 hod. v kanceláři MŠ. Přehled plateb je k nahlédnutí v MŠ.

sobota 2. 12. v 16.30 hod. – vystoupení dětí při rozsvěcování vánočního stromu v obci, sraz dětí v 16.20 hod. v místě akce

úterý 5. 12. – vystoupení dětí v domově pro seniory (dopoledne v 9.15 hod.)

středa 6. 12. – návštěva Mikuláše v MŠ, Mikulášská nadílka

středa 13. 12. – návštěva Divadla Radost v Brně, pohádka „Jak pejsek a kočička chystali Vánoce“, sraz dětí nejpozději 7.15 hod. v MŠ, svačinu i pití zajistí školka

pondělí 18. 12. v 14.30 hod. – vánoční besídka v kulturním sále

úterý 19. 12. – vánoční nadílka v MŠ

středa 20. 12. – návštěva Novosedel – Betlémy, sraz dětí nejpozději v 7.45 hod. v MŠ

23. 12. 2017 – 2. 12. 2018 – vánoční prázdniny (provoz od 3. 12. 2018)

Vážení rodiče,

platby za stravné a školné v hotovosti budeme vybírat ve čtvrtek 23. 11. od 12.30 pouze do 14.00 (z důvodu probíhajících schůzek s rodiči) v kanceláři MŠ. Přehled plateb je k nahlédnutí v MŠ.

Děkujeme za pochopení.

ve čtvrtek 2., 9., 16., 23. 11. - plavecký kurz v Hrušovanech n. J., sraz dětí do 7.20 hod. v MŠ

v úterý 7. 11. - podzimní dílnička pro rodiče, od 15.30 hod.

2. týden – „Zamykání zahrady“ – dopoledne s dětmi

ve středu 8. 11. a v úterý 14. 11. - „Baterkové dny“ (7.30 – 16.30 přerušení dodávky el. energie)

v pátek 17. 11. - státní svátek

v úterý až čtvrtek 21. – 23. 11. - individuální schůzky s rodiči

  • 21. 11. od 12.30 do 15.30
  • 22. 11. od 15.30 do 17.00 (přednostně pro zaměstnané rodiče)
  • 23. 11. od 12.30 do 15.30

Prosíme všechny rodiče, aby si udělali čas a přišli si k nám do školky „popovídat o svých dětech“. Budete mít možnost nahlédnout do diagnostiky Vašeho dítěte, vidět v čem je Vaše dítě dobré a v čem potřebuje podpořit. Rádi uvítáme i Vaše návrhy a připomínky. Rozpis, kde se můžete zapsat, bude k dispozici v šatně MŠ.

v sobotu 25. 11. - rozsvěcování vánočního stromu

v úterý 28. 11. - vánoční focení v MŠ od 9.00 hod.

Vážení rodiče,

platby za stravné a školné v hotovosti budeme vybírat ve čtvrtek 19. 10. od 12.30 do 15.30 hodin v kanceláři MŠ. Přehled plateb je k nahlédnutí v MŠ.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že v době podzimních prázdnin, tedy 26. a 27. 10. 2017, bude Mateřská škola Jevišovka uzavřena.

3. října - návštěva místní knihovny

7. října - vítání občánků v 10.30 a 11.00 hod.

12. října - první lekce plavání v Hrušovanech n. J.

13. října - divadlo Hodonín (v MŠ Nový Přerov), sraz dětí v 7.50 hod. v MŠ Jevišovka

19. října - druhá lekce plavání v Hrušovanech n. J.

24. října - vystoupení kouzelníka (v MŠ Nový Přerov), sraz dětí v 7.50 hod. v MŠ Jevišovka

26. a 27. října - podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

platby za stravné a školné v hotovosti budeme vybírat v úterý 19. 9. od 12.00 do 15.30 hodin v kanceláři MŠ. Přehled plateb je k nahlédnutí v MŠ.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že v pátek 29. 9. 2017 bude Mateřská škola Jevišovka uzavřena

Milé děti a milí rodiče! Těšíme se na vás na začátku školního roku v pondělí 4. 9. 2017. V prvním zářijovém týdnu proběhne informativní schůzka s rodiči, a to ve čtvrtek 7. 9. v 16 hodin ve třídě MŠ. 

Copyright © 2003 - 2018 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.