Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání, kterým byla ve správním řízení přidělena tato registrační čísla:

 

MŠ Jevišovka

Přijaté děti:

004J2017

009J2017

010J2017

011J2017

Nepřijaté děti:

001J2017

002J2017

003J2017

005J2017

006J2017

007J2017

008J2017

 

MŠ Nový Přerov

Přijaté děti:

01MSNP2017

02MSNP2017

03MSNP2017

08MSNP2017

Nepřijaté děti:

04MSNP2017

05MSNP2017

06MSNP2017

07MSNP2017

 

Žádáme všechny zákonné zástupce přijatých i nepřijatých dětí, aby se pro písemné rozhodnutí dostavili od 24. 5. do 31. 5. 2017 do MŠ Jevišovka a MŠ Nový Přerov v průběhu celého dne.

 

Vyvěšeno dne: 19. 5. 2017

RNDr. Jana Kalandrová

ředitelka školy 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Svatoplukova 277/2, Drnholec

oznamuje, že

zápis dětí do Mateřské školy Jevišovka pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve středu 10. května 2017 v budově mateřské školy v době od 13:30 do 15:30 hodin.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou vyplněnou přihlášku, vyjádření dětského lékaře,  rodný list dítěte, občanský průkaz a psací potřeby.

Žádost o přijetí a vyjádření dětského lékaře si můžete stáhnout zde:
Žádost o přijetí MŠ Jevišovka (.docx)
Vyjádření dětského lékaře (.docx)
nebo vyzvednout přímo v v MŠ Jevišovka od 26. 4. 2017 v provozních hodinách MŠ.

 

V Drnholci 5. 4. 2017

                                                                     RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov

na školní rok 2017/2018:

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2017 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

V Drnholci 5. 4. 2017              

                    RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

02.03.  - 16:00 - 17:00 - Edukačně-stimulační program - 6.lekce

06.03.  -        7:50       - Exkurze na letišti Tuřany Brno. Pojedeme objednaným

                                   autobusem, sraz v MŠ do 7:45, cena 200 kč. Děti si s sebou

                                  vezmou batůžky s pitíčky, svačinku dostanou z MŠ.

07.03.  -    od 15:00    - Oslava Mezinárodního dne žen. Zveme všechny maminky a 

                                  babičky do MŠ na krátké vystoupení dětí.

09.03   - 16:00 - 17:00 - Edukačně-stimulační program - 7.lekce  

16.03.  - 16:00 - 17:00 - Edukačně-stimulační program - 8.lekce

18.03.  -                     - Proběhne vítání občánků do života. Čas upřesníme

23.03.  - 16:00 - 17:00 - Edukačně-stimulační program - 9.lekce

27.03.  -        7:00      - Výlet do Planetária Brno na pohádku: Ptačí ostrov.

                                  Děti si s sebou vezmou batůžky s pitím, svačinku dostanou

                                  v MŠ. Prosíme, buďte přesní, odjez je v 7:00hod!!

                                  Cena je 250 kč.

30.03.  - 16:00 - 17:00 - Edukačně-stimulační program - 10.lekce

02.02.  -  16:00-17:00  -  II. lekce ESP

07.02.  -   8:00 - 9:30  -  Nás navštíví maňáskové divadlo z Hodonína s pohádkou: Noční víla. Na

                                       představení pojedeme s dětmi do MŠ Nový Přerov, sraz v MŠ do 7:55,

                                       odjezd linkovým autobusem v 8:00. Cena za představení 80 Kč.

09.02.  -  16:00 - 17:00   - III. lekce ESP

15.02.  -    8:00 - 12:00  -  Pojedeme s dětmi do WikiLand Brno (sportovně-zábavní centrum), kde se po

                                         dlouhé době zase vyřádíme a užijeme si poslední zimní dny někde v teple.

                                         Cena 250 Kč.

16.02.  -  16:00 - 17:00  -  IV. lekce ESP

17.02.  -     od 8:00        -  proběhne v prostorách MŠ Jevišovka vyšetření školní zralosti paní

                                         Uhrovou z PPP Mikulov. (Vyšetření je určeno pouze dětem

                                          předškolního věku!)

23.02.  -  8:00 - 12:00   -   Byli jsme pozváni dětmi z Nového Přerova na karnevalové dopoledne.

                                          Prosíme všechny rodiče, aby svým dětem zajistili JAKOUKOLI masku.

                                         Cena za autobus 20 Kč.

23.02.  -  16:00 - 17:00 -  V. lekce ESP

 

  3. 1.    -     zahájení provozu MŠ po vánočních prázdninách

10. 1.    -     od 16:00  -  Informativní schůzka pouze pro rodiče předškoláků.

                  (Edukačně-stimulační program pro předškoláky)

18. 1.    -    Divadlo Radost Brno: Když jde kůzle otevřít. Sraz dětí v MŠ do 7:00,

                  poté odjezd směr Brno. Cena 250 kč. Prosíme, oblečte děti slušně.

 5. 12. -  od 8:00  -  Mikulášská nadílka v MŠ

 6. 12. -  od 9:30  -  Malování hrnečků s dětmi v MŠ. Cena hrnečku je 150 kč. Kdo z rodičů má

             zájem, může se zúčastnit. Přijede paní Snopková (keramička) z Brodu nad Dyjí a vše nám

             ukáže, po nakreslení hrnečky vypálí a děti je mohou denně používat.

12. 12. - od 15:00 - Beseda s rodiči v MŠ. Ukážeme Vám, co všechno jsme se od září naučili -

             zazpíváme, zatancujeme, řekneme i nějakou básničku a poté si posedíme v jídelně

             u vánočního punče a dobrůtek.

19. 12. - od 14:00 - Vystoupení dětí na sále OÚ

 

23. 12. - 2. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - MŠ JE UZAVŘENA

 7.11.2016    -     III. Pochod světýlek vesnicí - sraz všech účastníků v 16:30 u MŠ, nachystáme si

                         lampiony/lucerny (zajistí rodiče) a vyrazíme do večerní Jevišovky.

10.11. a 11.11. - Konzultace s rodiči - od 15:30. Rozpisy na nástěnce v MŠ.

21.11.2016    -   Malování triček - sraz v MŠ v 16:00. Každé dítě má zakoupeno tričko (z přebytku z

                        Bonga) a společně s rodiči si jej nazdobí. Toto tričko budeme využívat jako poznávací

                        znamení našich dětí na různých akcích. Na konci školního roku si jej děti nechají na

                        památku.

23.11.2016 -     Vánoční focení v MŠ od 9:00 hod.

26.11.2016 - SOBOTA - Zpívání u stromečku

Vážení rodiče, 

na pondělí 31. 10. 2016, prosíme, nachystejte svým dětem rodinnou fotografii nebo fotografie dle vlastního uvážení. 

Děkují paní učitelky Vlasta a Iva

Milí rodiče, 

zde máte přehled akcí plánovaných na měsíc říjen:

 5. 10. 2016 - 9:00 - Kejklířské vystoupení v MŠ Nový Přerov. Odjezd linkou autobusu ráno v 8:00 -

                                sraz na zastávce nebo nejpozději v 7:50 v MŠ. Cena je 80 Kč.

 6. 10. 2016 - 9:30 - Návštěva místní knihovny

11. 10. 2016 - 8:00 - Výlet do MikulovaS dětmi navštívíme prodejnu knih, podíváme se, jak to

                                 v takové prodejně vypadá, jak se nakupuje a od paní prodavačky zjistíme vše,

                                 co nás zajímá. Odjezd ráno v 8:00 linkou autobusu - sraz na zastávce nebo

                                 nejpozději v 7:50 v MŠ. Cena je 30 Kč

19. 10. 2016 - 8:00 - Výlet do Bonga v Brně - toto odpoledne prožijeme v zábavním parku - výborná

                                příležitost stmelit třídní kolektiv při řádění v Bongu :o) Odjezd autobusem od MŠ

                                v 8:00, cena je 300 Kč. Na oběd jsme v MŠ zpět.

31. 10. 2016 - 9:00 - Proběhne podzimní focení dětí v MŠ. Více info na nástěnce v MŠ.

Milí rodiče, 

zde máte přehled akcí plánovaných na měsíc září:

2. 9. 2016 - 10:30 - Hodonínské maňáskové divadlo vystoupí v MŠ Nový Přerov s pohádkou: Zvířátka jdou do školy

7. 9. 2016 - 16:00 - Třídní schůzky s rodiči - bez dětí, účast nutná.

8. 9. 2016 - 16:00 - Seznamovací táborák s rodiči - každý zúčastněný si přinese špekáček + pečivo, z MŠ zajistíme pití, tyčky na opékání.

20. 9. 2016 - 9:30 - Turistické dopoledne - děti si přinesou s sebou do MŠ batůžky s uzavíratelným pitíčkem a něco malého na zub. Půjdeme se projít do okolí Jevišovky. Akce se bude konat dle počasí.

Copyright © 2003 - 2017 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.