Rozhodnutí

o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání dětí, kterým byla ve správním řízení přidělena tato registrační čísla:

   Přijatí                                  Nepřijatí

01-DP                                     03-DP

02-DP                                     08-DP

04-DP                                

05-DP                                

06-DP                                

07-DP

Žádáme všechny zákonné zástupce přijatých dětí, aby se pro písemné rozhodnutí dostavili v pondělí 5. 6. 2017 do MŠ Dobré Pole v průběhu celého dne.

 Vyvěšeno dne: 20. 5. 2016                                       Ředitelka školy:  RNDr. Jana Kalandrová

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Svatoplukova 277/2, Drnholec

oznamuje, že

zápis dětí do Mateřské školy Dobré Pole pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve středu 10. května 2017 v době 8:00 do 11:00 hodin.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou vyplněnou přihlášku, vyjádření dětského lékaře,  rodný list dítěte, občanský průkaz a psací potřeby.

Žádost o přijetí a vyjádření dětského lékaře si můžete stáhnout zde:
Žádost o přijetí MŠ Dobré Pole (.docx)
Vyjádření dětského lékaře (.docx)
nebo vyzvednout přímo v MŠ od 24. 4. 2017 od 6:45 do 15:30 hodin.

 

V Drnholci 5. 4. 2017

                                                                     RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov

na školní rok 2017/2018:

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2017 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

V Drnholci 5. 4. 2017              

                    RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Pro zájemce z řad rodičů současných předškoláků

Edukačně stimulační skupina v MŠ Dobré Pole

Edukačně stimulační skupina byla vytvořena jako program rozvoje dětí v předškolním věku  a jako příprava pro počátek školního vzdělávání.

Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou důležité pro dobré a kvalitní zvládnutí základů čtení, psaní a počítání.

Program skupiny je rozvržen do 10 lekcí.

Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají, na sebe navazují. Lekce mají přibližně hodinové trvání a budou probíhat jednou za 2 týdny (nebo dle domluvy).

V lekci bude vždy přítomen jeden z rodičů.

Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získá nejen náměty pro domácí činnost, ale zároveň stráví čas se svým dítětem, které se mu předvede v novém světle, ukáže své dovednosti, což je pro dítě i rodiče  velmi cenné. 

Edukačně stimulační skupinu povede Mgr. Jitka Rohrichová

 

 1. lekce proběhne ve čtvrtek 19.1.2017 od 15,30 hod. v MŠ Dobré Pole


Na všechny děti i rodiče se již těším a přeji jim úspěšný start nejen v Edukačně stimulační skupině, ale hlavně potom v první třídě základní školy.

 

Mgr. Jitka Rohrichová

Jitka Šafářová, vedoucí učitelka MŠ Dobré Pole

 

Uzavření MŠ Dobré Pole:

          

Z důvodu vysoké nemocnosti dětí bude v pondělí 9.1.2017

a v úterý 10.1.2017 MŠ uzavřena.

 

Školka bude opět otevřena ve středu 11.1.2017.

Copyright © 2003 - 2017 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.