V prosinci 2018 došlo k realizaci projektu  "Vy rozhodujete, my pomáháme", který vyhlásila společnost Tesco Stores ČR a. s. a v rámci, kterého MŠ Dobré Pole získala grant ve výši 30.000,- Kč na zřízení a vybavení nového výtvarného ateliéru. Tímto chceme poděkovat společnosti Tesco Stores ČR a. s. a všem, kteří při hlasovaní v OD Tesco Mikulov, podpořili náš projekt. Na Následujících fotografiích můžete vidět stav před realizací a po realizaci projektu.  

 

 

Děti a kolektiv MŠ Dobré Pole

Společné setkání u táboráku v MŠ

 V úterý  25.9.2018

Společné  opékání  špekáčků, pečení brambor v ohni.

Od 15:30 hodin

Kde: MŠ

S sebou: dle chuti špekáček, 5 brambor, pečivo, kečup, hořčice.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší, během akce přebírají za děti odpovědnost zákonní zástupci dítěte.

Těšíme se na Vás

Dne 28.9.2018 bude MŠ Dobré Pole uzavřena z důvodu státního svátku. 

Jitka Šafářová

1.6.                             Dětský den v MŠ

4.6.                             Předplavecký kurz – bazén, Hrušovany nad Jevišovkou

6.6.                             Výlet ZOO Hodonín

8.6.                             Maňáskové divadlo Hodonín v MŠ

13.6.                           Slavnostní pasování předškoláků v MŠ, všichni jste srdečně zváni

14.6.                           Canisterapie v MŠ

29.6.                           Spaní ve školce s předškoláky

 

Podrobnější informace najdete na nástěnce v MŠ.

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, kterým byla ve správním řízení přidělena tato registrační čísla:

Přijatí                                     Nepřijatí

02-DP                                     01-DP

03-DP                                     04-DP

05-DP                                

06-DP                                

07-DP    

08-DP                      

  

Žádáme všechny zákonné zástupce přijatých i nepřijatých dětí, aby se pro písemné rozhodnutí dostavili od 22. 5. do 31. 5. 2018 do MŠ Dobré Pole v době od 6.45 do 15.30 hod. 

 Vyvěšeno dne: 22. 5. 2018

                                                                                                                                                                   RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

1. a  8. 5.                    MŠ uzavřena, státní svátek

2.5.                             Fotografování v MŠ

2. – 4.5.                      Individůální schůzky s rodiči

4.,7.,14.,21.,28.5        Předplavecký kurz – bazén, Hrušovany nad Jevišovkou

9.5.                             Hudební vystoupení v MŠ

10.5.                           Zápis dětí do MŠ od 8:00 – 11:00 hodin

15.5.                           Výlet, Hanfthal – R. Pitáková s dětmi a rodiči

17.5.                           Den matek v MŠ – všichni jsou srdečně zváni

30.5.                           Zahradní slavnost – Stezka bosou nohou

 

Podrobnější informace najdete na nástěnce v MŠ.

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje, že

zápis

  • zápis dětí do Mateřské školy Dobré Pole pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v době 8:00 do 11:00 hodin

  • zápis dětí do Mateřské školy Drnholec pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 na Hrušovanské ulici v době od 8:00 do 11:00 hodin

  • zápis dětí do Mateřské školy Jevišovka pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

  • zápis dětí do Mateřské školy Nový Přerov  pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

 

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře (ke stažení na konci článku).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov na školní rok 2018/2019:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2018 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. 

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jevišovka

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dobré Pole

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nový Přerov

 

V Drnholci 9. 4. 2018   

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Milí rodiče, 

v dubnu nás čekají tyto akce:

2.4. pondělí - MŠ uzavřena - Pondělí velikonoční

9., 23. a 30.4. pondělí - předplavecký výcvik, bazén Hrušovany nad Jevišovkou

                                odjezd linkovým autobusem v 07:04 hod., děti přiveďte v 06:45 hod.

10.4. úterý - výchovný koncert v MŠ

19.4. čtvrtek - divadlo Rolničky v MŠ

20.4. pátek - jarní besídka pro důchodce - obecní sál

25.4. středa - návštěva Policie ČR v MŠ

23. - 26.4. - individuální schůzky s rodiči

Milí rodiče, 

v březnu nás čekají tyto akce:

1.3. čtvrtek - divadélko U dvou sluncí v MŠ - příběhy kočky Micky

1.3. a 15.3. čtvrtek - od 15:30 hod. Edukačně stimulační skupina pro předškoláky

8.3. čtvrtek - návštěva ZŠ Březí s předškoláky, odjezd linkovým autobusem 08:26 hod.,

                   děti přiveďte do 08:00 hod.

19.3. a 26.3. pondělí - předplavecký výcvik, bazén Hrušovany nad Jevišovkou

                                odjezd linkovým autobusem v 07:04 hod., děti přiveďte v 06:45 hod.

21.3. středa - schůzka s rodiči 15:30 hod.

23.3. pátek - divadlo Barborka v MŠ

30.3. pátek - státní svátek, MŠ UZAVŘENA

 

Bližší informace najdete na nástěnce v MŠ.

Copyright © 2003 - 2019 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.