Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání dětí, kterým byla ve správním řízení přidělena tato registrační čísla:

Přijatí                                 

01-MŠNP 2018

02-MŠNP 2018

03-MŠNP 2018

04-MŠNP 2018

05-MŠNP 2018

06-MŠNP 2018

Nepřijatí

 

Žádáme všechny zákonné zástupce přijatých dětí, aby se pro písemné rozhodnutí dostavili do MŠ Nový Přerov od 23. 5. 2018 do 25. 5. 2018.         Děkujeme.

 Vyvěšeno dne: 22. 5. 2018       

                                Ředitelka školy:  RNDr. Jana Kalandrová

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje, že

zápis

  • zápis dětí do Mateřské školy Dobré Pole pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v době 8:00 do 11:00 hodin

  • zápis dětí do Mateřské školy Drnholec pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 na Hrušovanské ulici v době od 8:00 do 11:00 hodin

  • zápis dětí do Mateřské školy Jevišovka pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

  • zápis dětí do Mateřské školy Nový Přerov  pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

 

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře (ke stažení na konci článku).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov na školní rok 2018/2019:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2018 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. 

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jevišovka

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dobré Pole

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nový Přerov

 

V Drnholci 9. 4. 2018   

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

7. 3. 2018 – Návštěva předškoláku ZŠ Novosedly (dopolední akce)

16. 3. 2018 – Výlet do planetária v Brně (děti si s sebou vezmou batůžek a pití, popřípadě nějakou sladkost) cena výletu je 200 Kč

20. 3. 20108 – Návštěva místní knihovny (odpolední akce pro děti)

21. 3. 2018 – Divadlo Květinka v MŠ (dopolední akce) cena divadla je 70 Kč

8. ledna - individuální konzultace s rodiči

10. ledna - individuální konzultace s rodiči

15. ledna - výlet do Wikylandu Brno (děti si s sebou vezmou sportovní oblečení, batůžek a pití)

16. úterý - od 15:30 výtvarné dílničky s rodiči v MŠ

Ve dnech 23. 12. 20172. 1. 2018 bude MŠ uzavřena - Vánoční prázdniny.

Provoz MŠ bude zahájen ve středu 3. 1. 2018.

Přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018. 

21. listopadu -  dopoledne - focení dětí - vánoční tématika

28. listopadu v 15:30 - malování kloboučků a triček (odpolední akce s rodiči)

29. listopadu dopoledne - uzamykání zahrady (dopolední akce s dětmi na zahradě MŠ)

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2017 bude z provozních důvodů mateřská škola uzavřena.

Děkujeme 

12. října (15:00 – 15:30) - Návštěva místní knihovny

13. října (dopoledne) - Divadlo Hodonín v MŠ

24. října (dopoledne) - Vystoupení kouzelníka v MŠ

Copyright © 2003 - 2019 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.