Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání, kterým byla ve správním řízení přidělena tato registrační čísla:

 

MŠ Jevišovka

Přijaté děti:

004J2017

009J2017

010J2017

011J2017

Nepřijaté děti:

001J2017

002J2017

003J2017

005J2017

006J2017

007J2017

008J2017

 

MŠ Nový Přerov

Přijaté děti:

01MSNP2017

02MSNP2017

03MSNP2017

 

Nepřijaté děti:

04MSNP2017

05MSNP2017

06MSNP2017

07MSNP2017

08MSNP2017 

Žádáme všechny zákonné zástupce přijatých i nepřijatých dětí, aby se pro písemné rozhodnutí dostavili od 24. 5. do 31. 5. 2017 do MŠ Jevišovka a MŠ Nový Přerov v průběhu celého dne.

 

Vyvěšeno dne: 19. 5. 2017

RNDr. Jana Kalandrová

ředitelka školy 

1. 6. - Výlet do Pasohlávek - plavba parníkem

8. 6. Výlet do Novosedel (děti si s sebou vezmou batůžek, pití, nějakou dobrotu - svačinku dostanou v MŠ) děti přiveďte do školky do 8:00

13. 6. Výlet do Mikulova (děti si s sebou vezmou batůžek, pití, nějakou dobrotu - svačinku dostanou v MŠ) děti přiveďte do školky do 8:00

celková cena obou výletů je 150 Kč

30. 6. - Rozloučení se školkou před prázdninami (dopolední akce s dětmi)

Během měsíce června návštěva dětí z MŠ Jevišovka (sportovní dopoledne, opékání špakáčků)

3. 5. 2017 - Přednáška na téma "Handicapovaní lidé" v MŠ Nový Přerov - cena přednášky je 80 kč

16. 5. 2017 - Odpoledne pro rodiče na zahradě MŠ - vystoupení děti. (s sebou si přineste špekáčky)

17. 5. 2017 Hudební vystoupení v MŠ Dobré Pole (sraz dětí v MŠ je nejpozději v 7:45, cena akce je 100 kč)

23. 5. 2017 Představení "Písničky z pohádek" v Hustopečích (cena akce je 200 kč)

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Svatoplukova 277/2, Drnholec

oznamuje, že

zápis dětí do Mateřské školy Nový Přerov  pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve středu 10. května 2017 v budově mateřské školy v době od 13:30 do 16:00 hodin.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou vyplněnou přihlášku, vyjádření dětského lékaře,  rodný list dítěte, občanský průkaz a psací potřeby.

Žádost o přijetí a vyjádření dětského lékaře si můžete stáhnout zde:
Žádost o přijetí MŠ Nový Přerov (.docx)
Vyjádření dětského lékaře (.docx)
nebo vyzvednout přímo v MŠ od 24. 4. 2017 od 7:00 do 16:00 hodin.

 

V Drnholci 5. 4. 2017

                                                                     RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov

na školní rok 2017/2018:

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2017 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

V Drnholci 5. 4. 2017              

                    RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Vážení rodiče, předkládáme Vám plán akcí na měsíc březen:

6. 3. Exkurze na letiště Brno - Tuřany (děti si s sebou vezmou batůžek a pití) 

8. 3. Návštěva knihovny (od 15:00 do 15:30)

16. 3. Otvírání zahrady - dopolední akce s dětmi na zahradě MŠ

27. 3. Planetárium Brno; program Ptačí ostrov - odjezd z MŠ v 7:15 (děti si s sebou vezmou batůžek a pití) 

Vážení rodiče, zde Vám předkládáme plán akcí na tento měsíc

7. 2. Maňáskové divadlo z Hodonína (představení proběhne v 10:15 v MŠ; cena je 70 kč)

15. 2. Výlet do Wikylandu v Brně - odjezd v 7:30 z MŠ. Děti si s sebou vezmou sportovní oblečení, batůžek a pití na cestu.

 

Vážení rodiče,

zde máte přehled akcí na měsíc prosinec:

2. 12. Návštěva knihovny (od 15:00 – děti si vyzvednete v knihovně)

3. 12. Rozsvícení stromečku v 17:00 – před obecním úřadem

5. 12. Mikulášská besídka (dopolední akce s dětmi)

14. 12. Malování hrnečků (odpolední akce s rodiči)

15. 12. Pečení perníčků (dopolední akce s rodiči)

17. 12. (sobota) Vánoční besídka v sále OÚ – divadelní představení a vystoupení dětí z MŠ

Milí rodiče,

zde máte přehled plánovaných akcí na tento měsíc:

9. 11. 2016 - Uzamykání zahrady - dopolední akce s dětmi

22. 11. 2016 (15:45 - 17:00) - konzultace s rodiči

23. 11. 2016 (15:45 - 16:30) - konzultace s rodiči

Milí rodiče,

zde Vám předkládáme plán akcí na měsíc říjen:

12. 10. 2016 ve 14:30 - návštěva knihovny v Novém Přerově

19. 10. 2016 - výlet do zábavního parku Bongo v Brně

25. 110. 2016 v 16:00 - podzimní dílničky pro rodiče a děti - přineste si s sebou dýni, kaštany, kukuřici, bramboru nebo vylisované listí

31. 10. 2016 - fotografování dětí - jednotlivé focení s podzimní tématikou

Copyright © 2003 - 2017 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.