Akce na měsíc říjen

2.10.- Edukativně stimulační hodiny: školení - Gnojková

4.10.   - Photodienst - Vánoční focení - všechny třídy

14.10. - Výběrové řízení na pozici "Učitelka MŠ Drnholec"

15.10. - Edukativně stimulační hodiny: školení - Gnojková

16.10. - Pedagogická rada - všechny učitelky MŠ

17.10. - Metodická návštěva v MŠ Drnholec - pracovník SPC Kociánka - třída Sovičky

23.10. - Bongo Brno – všechny třídy 24.10. - Naši "Dýňáčci" - výstava na zahradě MŠ

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

 

Vstup do fotogalerie

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

Vstup do fotogalerie

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

</div

Vstup do fotogalerie

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

</div

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace PŘIJALA od 1. 9. 2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD - 27

MŠD - 2

MŠD - 20

MŠD - 28

MŠD - 21

MŠD - 6

MŠD - 14

MŠD - 10

MŠD - 23

MŠD - 1

MŠD - 13

MŠD - 7

MŠD - 12

MŠD - 17

MŠD - 5

MŠD - 3

MŠD - 25

MŠD - 8

MŠD - 24

MŠD - 16

MŠD - 9

MŠD - 15

MŠD - 18

MŠD - 22

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace NEPŘIJALA od 1. 9. 2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD - 4

MŠD - 26

MŠD - 11

MŠD - 19

 

Vyvěšeno dne 13. 5. 2019

 

RNDr. Jana Kalandrová

ředitelka školy

1. 5. - středa - Státní svátek - MŠ uzavřena

2. 5. - čtvrtek - 8:00 - 11:00 - Zápis do MŠ

2. - 10. 5. - čtvrtek - pátek - Individuální schůzky s rodiči - rozpis dle nástěnky - třída Trpaslíčci

6. - 7. 5. - pondělí, úterý - Spojené třídy

8. 5. - středa - Státní svátek - MŠ uzavřena

9., 23., 30.5. - čtvrtek - dopoledne - Předplavecký výcvik - Hrušovany nad Jevišovkou - třídy Rybičky

12. 5. - neděle - Vystoupení DM - Kulturní sál

15. 5. - středa - dopoledne - Výlet vlakem a autobusem - třída Berušky

28. 5. - úterý - dopoledne - Výlet na kolech do Jevišovky (Novosedel?) - třída Rybičky

29. 5. - středa - dopoledne - Výlet do Bonga - všechny třídy

1., 4. ,8., 11., 15., 18., 25. 4. - Edukačně stimulační program - Šimčíková, Zelenáková Žaludková

1.- 5. 4. - pondělí - pátek - Individuální schůzky s rodiči - Rybičky - individuální rozpisy na nástěnce

12. 4. - pátek - Zápis do 1. třídy - od 14:30 - předškoláci

15. - 30. 4. - Individuální schůzky s rodiči - Berušky, Trpaslíčci - individuální rozpisy na nástěnce

18. 4. - čtvrtek - 10:30 - Divadlo kouzel - všechny třídy

19. 4. - pátek - Státní svátek

22. 4. - pondělí - Velikonoční pondělí

23. 4. - úterý - 16:00 - Pedagogická rada

24. 4. - středa - dopoledne - Výlet do Mikulova (autobus, vlak) - Berušky

25. 4. - čtvrtek - DVPP - Projekt OPVV - Moravské Knínice, Brno - Bejdáková - celý den

4., 7., 11., 12., 18., 21., 25., 28.3.  - pondělí - 16:00 - Edukačně stimulační program - Rybičky- Zelenáková Žaludková, Šimčíková

5.3. - úterý - dopoledne - Prevence zubního kazu aneb jak si správně čistit zoubky - projekt Dental Prevention - všechny třídy

6.3. - středa - dopoledne - Výlet do Bonga - dopoledne - všechny třídy

8. 3. - pátek - dopoledne - Photodienst - jarní plátno - všechny třídy

12. 3. - dopoledne - Den v mateřské škole v maskách - všechny třídy

15. 3. - pátek - dopoledne - Vyšetření zraku - Primavizus - všechny třídy

15. 3. - pátek - vyhodnocení ankety Školka očima dětí - všechny učitelky

19. 3. - úterý - 8:30 - Návštěva v 1. třídě - Rybičky

25. 3. - pondělí - dopoledne - Hudební pořad v ZŠ - Rybičky

29. 3. - pátek - Den učitelů - oslava

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje, že

zápis dětí do Mateřské školy v Drnholci pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 na Hrušovanské ulici v době od 8:00 do 11:00 hodin

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře (ke stažení na konci článku).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2019/2020:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (74 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2019 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. 

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

 

V Drnholci 2. 4. 2019

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

4.- 5.2. - pondělí, úterý - Vyšetření psycholožkou školní zralosti - předškoláci - Rybičky

4.2. - čtvrtek - celý den - DVPP - Edukačně stimulační program - Znojmo - Zelenáková Žaludková

4.2. - čtvrtek - celý den - DVPP - Plánování a realizace TVP - Blansko - Gnojková

11. - 15.2. - pondělí - pátek - Jarní prázdniny - spojené třídy

11.- 28. 2. - Galerie na plotě - spolupráce s rodiči a se ZŠ - téma - Slavíme jaro (malování na A3)

18.- 28. 2. - Anketa pro rodiče - Školka očima dětí

21., 28. 2. - čtvrtek - Edukačně - stimulační program pro předškoláky - Zelenáková Žaludková - více info v letáčku, který dostanete

1.1. - úterý - Nový rok

2.- 4.1. - středa - pátek - Lyžařský výcvik předškoláci + vybrané děti z 1. tříd - celý den - Bejdáková, Švejdová

3. 1. - čtvrtek - nástup do MŠ

3.1. - čtvrtek - Divadlo Rolnička - všechny třídy

9.,11.1. - středa, pátek - celý den - Edukačně stimulační program - Znojmo - Zelenáková Žaludková

14.1. - pondělí - celý den - Brno - DVPP - Konzultace k projektu Podpora pragramotnosti v MŠ - Bejdáková

29.1. - čtvrtek - 16:00 - Pedagogická rada

3.12. - 14.12. - Individuální schůzky pro rodiče dle rozpisu na nástěnce - Trpaslíčci

3.12. - pondělí - Divadlo Rolnička - Vánoční pohádka - 10:30 - všechny třídy

3.12. - pondělí - 16:00 - Vánoční zdobení s rodiči - Berušky

4.12. - úterý - 9:00 - Návštěva studentky z PedF MU - Rybičky

4.12. - úterý - dopoledne - Logopedická depistáž - vybrané děti ze všech tříd

5.12. - středa - dopoledne - Návštěva Mikuláše, čerta, anděla + soutěže - všechny třídy

7.12. - pátek - Projekt Krabice od bot - odvoz všech dárků do Brna

10.12. - pondělí - 12:00 - 15:00 - Konzultace k projektu - Příklady z praxe pro ČŠI - Rybičky

14.12. - pátek - dopoledne - Návštěva domu seniorů v Jevišovce - Rybičky

17.12. - pondělí - 16:00 - Vánoční besídka pro rodiče - Berušky

18.12. - úterý - 16:00 - Vánoční besídka pro rodiče - Trpaslíčci

18.12. - úterý - Vánoční besídka pro důchodce v Drnholci - Rybičky

19.12. - středa - 16:00 - Vánoční besídka pro rodiče - Rybičky

22.12. - 2.1. - Vánoční prázdniny - MŠ uzavřena

7.11. - Individuální vzdělávání - přezkoušení - dopoledne - Rybičky

15.11. - Metody aktivního učení - celý den - Břeclav - Zelenáková Žaludková, Gnojková

17.11. - Státní svátek

19.11. - Metodické sdružení - 13:00 - Bejdáková

21.11. - Zábavní centrum Bongo - dopoledne - všechny třídy

19.- 30. 11. - Individuální schůzky - rozpis dle nástěnky - Berušky

19.- 28. 11. - Individuální schůzky - rozpis dle nástěnky - Rybičky (další schůzky první týden v prosinci)

29.11. - Výchova aneb kdo za to může - celý den - Brno - Bejdáková

30.11. - Společná akce - všechny MŠ

2.10. - úterý - Pedagogická rada - 16:00

4.10. - Galerie na plotě - spolupráce s rodiči - portréty dětí - všechny třídy

4.10. - středa - DVPP - Projekt OPVV - Mentoring - Brno - Bejdáková - celý den

4. 10. - středa - Fotografování Photodienst - všechny třídy - dopoledne

12.10. - pátek - Společná večeře - zaměstnanci MŠ Drnholec

22.10. - pondělí - Mahenovo divadlo Brno - Perníková chaloupka - všechny třídy - dopoledne

22.10. - pondělí - DVPP - Projekt OPVV - J. Bednářová, H. Splavcová - RVP, Diagnostika, Mentoring - Bejdáková - 13:00

3.9. - pondělí - Zahájení školního roku

20.9. - čtvrtek  - Loučení s létem - společná akce se ZŠ - více info na nástěnce v MŠ

26.9 a 27.9 - středa, čtvrtek - To jsem já ve školce - akce s rodiči - všechny třídy - kreslení rodičů s dětmi - Galerie na plotě - více info na nástěnce v MŠ

28.9. - pátek - Státní svátek

Rodiče přijatých dětí do mateřské školy Drnholec mají přístup ke skupince na facebooku. Prosím, požádejte o členství na FB - MŠ Drnholec.

Ve skupince máte k dispozici nejaktuálnější informace, fotografie z činností dětí, informace z nástěnek, ankety,...

Informace na FB stránce jsou navíc, všechny důležité informace budou na nástěnkách a na webových stránkách mateřské školy.

 

Sandra Bejdáková

Milí rodiče, máme před sebou nový školní rok. Všem přejeme krásné dny plné pozitivní energie a úsměvů. Věříme, že prožijeme opět báječný rok plných nezapomenutelných zážitků.

 

Za kolektiv učitelek Sandra Bejdáková

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD – 1                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 24                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 18                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 23                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 20                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 11                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 25                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 13                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 9                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 15                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 2                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 7                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 19                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 16                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 12                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 21                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 6                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 4                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 10                               Přijímá se od 1.9.2018

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace nepřijala k 1.9.2018 děti evidované pod těmito registračními čísly

MŠD – 3                                 Nepřijímá se

MŠD – 14                               Nepřijímá se

MŠD – 8                                 Nepřijímá se

MŠD – 22                               Nepřijímá se

MŠD – 5                                 Nepřijímá se

MŠD – 17                               Nepřijímá se

 

Vyvěšeno dne: 15.5.2018                                                                    

  RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje, že

zápis

  • zápis dětí do Mateřské školy Dobré Pole pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v době 8:00 do 11:00 hodin

  • zápis dětí do Mateřské školy Drnholec pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 na Hrušovanské ulici v době od 8:00 do 11:00 hodin

  • zápis dětí do Mateřské školy Jevišovka pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

  • zápis dětí do Mateřské školy Nový Přerov  pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

 

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře (ke stažení na konci článku).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov na školní rok 2018/2019:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2018 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. 

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jevišovka

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dobré Pole

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nový Přerov

 

V Drnholci 9. 4. 2018   

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

V pátek 22.12. je běžný provoz.

Uzavřená MŠ bude: od soboty 23.12. do úterý 2.1. 2018.

Nastupovat budeme ve středu 3.1. 2018.

 

Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vkročení do nového roku.

Milí rodiče,

v prosinci nás čekají tyto akce:

úterý 5.12. - Mikuláš, anděl, čert v MŠ - spolupráce s rodiči - MŠ Svatoplukova(zahrada) - třída Dráčci a Včelky

pátek 8.12. - DVPP - Předčtenářská pregramotnost - konference - Praha - Bejdáková

středa 12.12. - Návštěva seniorů v Jevišovce - předání perníčků, krátké vánoční vystoupení - předškoláci

pondělí 18.12. - Vánoční besídka - Trpaslíčci - 16:00

úterý 19.12. - Vánoční besídka - Dráčci - 16:00

středa 20.12. - Vánoční besídka - Včelky - 16:00

čtvrtek 21.12. - Vánoční pohádka - Od Mikuláše po Štědrý den – Divadlo Hodonín – dopoledne – všechny třídy

 

 

Milí rodiče, v měsíci listopadu nás čekají tyto akce:

středa - 1.11. - 16:00 - Pedagogická a provozní porada - všechny učitelky

 

pátek - 17.11. - Státní svátek - MŠ UZAVŘENA

pondělí - 27.11. - dopoledne - Divadlo Radost v Brně - Budulínek v hudebce - všechny třídy - odjezd 7:30 od MŠ

konec listopadu a začátek prosince - individuální schůzky s rodiči a dětmi - rozpisy budou k dispozici na nástěnkách v MŠ

 

Podrobnější info na nástěnkách v MŠ a na Facebook skupince.

Vzhledem k tomu, že 99% rodičů je v soukromé skupince na FB, tak fotografie ze třídy (činnosti, hry, úkoly, výrobky,...) budou pouze na FB. Zde na drbníku budou fotografie pouze ze společných akcí. Děkujeme za pochopení.

Milí rodiče, v měsíci říjnu nás čekají tyto akce:

 

úterý - 10.10. - Wikyland Brno - odjezd v 8:00, do školky děti doveďte do 7:30. S sebou pouze sportovní oblečení, vše ostatní zajišťujeme my. Návrat cca 12:00. Cena 160,-

čtvrtek - 19.10. - Divadlo Hodonín - dopoledne v MŠ

středa - 25.10. - Fotografování Photodienst - od 8:00, možno focení sourozenců.

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.