Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD - 23           Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 12           Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 14           Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 8             Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 10           Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 9             Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 4             Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 13           Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 5             Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 2             Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 20           Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 21           Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 17           Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 18           Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 16           Přijímá se od 1.9. 2017

MŠD - 19           Přijímá se od 1.9. 2017


Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

nepřijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD - 6             Nepřijímá se

MŠD - 7             Nepřijímá se

MŠD - 1             Nepřijímá se

MŠD - 15           Nepřijímá se

MŠD - 22           Nepřijímá se

MŠD - 3             Nepřijímá se

MŠD - 11           Nepřijímá se

MŠD - 25           Nepřijímá se

MŠD - 24           Nepřijímá se

 

Vyvěšeno dne: 13. 5. 2017


Milí rodiče, v měsíci květnu nás čekají tyto akce:

3.,10.,17.,23.,30.5. - středy - Předplavecký kurz - dopoledne - třída Indiáni

2.5. - úterý - Hudební kolotoč - pohádka Jak si Ferda myslel, že se na housle píská - dopoledne - předškoláci + přípravná třída

4.5. - čtvrtek - Výlet na kolech - dopoledne - předškoláci + přípravná třída

9.5. - úterý - Vodnická pohádka - Divadlo Hodonín - dopoledne - všechny třídy

10.5. - středa - Výlet do Hrušovan - Přípravná třída - dopoledne

10.5. - středa - Zápis do MŠ - 8:00 - 11:00

10.5. - středa - Pedagogická porada - 16:00

11.5. - čtvrtek - Den matek u Koťátek - 16:00

14.5. - neděle - Den matek - Kulturní dům - třída Indiáni

16.5. - úterý - Národní zemědělské muzeum Valtice - Pole, louky, lesy – dopoledne - všechny třídy

17.5. - středa - Den matek v přípravné třídě - 15:30

15.-25. 5. - Individuální schůzky s rodiči - Přípravná třída - časy dle rozpisu

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Svatoplukova 277/2, Drnholec

oznamuje, že

zápis dětí do Mateřské školy Drnholec pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve středu 10. května 2017 na Hrušovanské ulici v době 8:00 do 11:00 hodin.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou vyplněnou přihlášku, vyjádření dětského lékaře,  rodný list dítěte, občanský průkaz a psací potřeby.

Žádost o přijetí a vyjádření dětského lékaře si můžete stáhnout zde:
Žádost o přijetí MŠ Drnholec (.docx)
Vyjádření dětského lékaře (.docx)
nebo vyzvednout přímo v MŠ od 24. 4. 2017 od 6:30 do 16:00 hodin.

 

V Drnholci 5. 4. 2017

                                                                     RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov

na školní rok 2017/2018:

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2017 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

V Drnholci 5. 4. 2017              

                    RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Milí rodiče, v měsíci dubnu nás čekají tyto akce:

 

27.-31.3. a 3.-7.4. - Individuální schůzky s rodiči - dle rozpisu na nástěnkách - Indiáni
 
3.-13.4. - Individuální schůzky s rodiči - dle rozpisu na nástěnkách - Méďové
 
10.-21.4. - Individuální schůzky s rodiči - dle rozpisu na nástěnkách - Koťátka

3.4. - pondělí - Planetárium Brno - všechny třídy

5.4.,12.4.,19.4.,26.4. - středy - Předpavecký kurz - Hrušovany nad Jevišovkou - Indiáni

18. 4. - úterý - Návštěva v 1. třídě - Indiáni + Přípravná třída

21.4. - pátek - Výlet do Mikulova (autobus a vlak) -  Indiáni + Přípravná třída

25.4. - úterý - Dopravní den - seznámení s bezpečností - Indiáni + Přípravná třída

27.4. - čtvrtek - Výlet na kolech do Novosedel - Indiáni + Přípravná třída

28.4. - pátek - Fotografování Photodienst - všechny třídy

28.4. - pátek - DVVP - Podpora pregramotnosti v MŠ - Praha - celý den - Bejdáková

Milí rodiče, v měsíci březnu nás čekají tyto akce:

1.3. - Divadlo - Krteček a jeho kamarádi - všechny třídy

1.3. - Společná pedagogická porada - všechny MŠ

2.3. - Návštěva knihovny - dopoledne - třída Indiáni + Přípravná třída

13. - 17. - Jarní prázdniny - Přípravná třída

16.3. - Pedagogická rada - 16:00

21.3. - Odemykání zahrady - všechny MŠ (zahrada nahoře ve školce, zahrada dole ve školce) - 16:00

 

 

Milí rodiče, v měsíci lednu nás čekají tyto akce:

1.2. - středa - Workshop - Rytmické pohádky pro nejmenší - 11:15 - 12:10 - třída Indiáni + Přípravná třída

3.2. - Pololetní prázdniny - Přípravná třída

7.2. - Wikyland - dopoledne - všechny třídy MŠ + Přípravná třída

10.2. - Zdravotní sestřička - Indiáni + Přípravná třída

13. - 14.2. - dopoledne - Psychologická depistáž ve třídě - Indiáni (předškoláci)

15.2. - Návštěva - Lucie Štěpánková - třída Indiáni + Přípravná třída

22.2. - Zimní překvapení pro rodiče + individuální schůzky s rodiči - 15:30 - 17:00 - Přípravná třída

 

 

 

 

 

 

Milí rodiče, v měsíci lednu nás čekají tyto akce:

1.1. 2017 - Nový rok

3.1. 2017 - Nástup do MŠ a přípravné třídy
 
?. 1. - Návštěva v přípravné třídě - ředitelka MŠ Brno - dopoledne
 
?.1. - Krmení zvířátek v lese - dopoledne - všechny třídy
 
?.1. - Stavby ze sněhu - Ledové království - Indiáni + přípravná třída - 16:00 - akce s rodiči - podle podmínek sněhu

Milí rodiče, v měsíci prosinci nás čekají tyto akce:

 

5.12. - Mikulášská nadílka - 10:00 na zahradě v MŠ - učitelky + někteří rodiče - všechny třídy MŠ + přípravná třída 
 
12.12. - Divadlo v MŠ - Vánoční pohádka - 10:00 - všechny třídy MŠ + přípravná třída
 
14.12. - Vánoční dílničky ve Valticích - celé dopoledne, odjezd autobusu 8:30 - všechny třídy + přípravná třída
 
19.12. - Vánoční besídka - 16:00 - Koťátka
 
20.12. - Vánoční besídka - 16:00 - Méďové
 
21.12. - Vánoční besídka - 16:00 - Indiáni
 
21.12. - Vánoční besídka - 15:30 - Přípravná třída 
 
1.-8.12. - Individuální schůzky s rodiči a dětmi - 16:00-18:00 - individuální časy - Méďové, Koťátka 
 
23.12.-2.1. - Vánoční prázdniny 
 
3.1. 2017 - Nástup do MŠ a přípravné třídy

 

Milí rodiče,
 
v měsíci listopadu nás čekají tyto akce:
  
9.11. - Návštěva zábavního centra Wikyland - třída Méďové, Koťátka, Indiáni, Přípravná třída - odjezd v 8:00 od MŠ - děti oblečte sportovně, příjezd cca 12:30
 
17.11. - Státní svátek - MŠ uzavřena
 
18.11. - MŠ uzavřena - všechny třídy MŠ + přípravná třída
 
7. - 30.11. - Individuální schůzky s rodiči a dětmi - ukázka portfolia + diagnostiky - Třída Indiáni, Přípravná třída - odpolední hodin

Milí rodiče, v říjnu nás čekají tyto akce:

3.10. - Fotografování se zimní tématikou - 8:00 v MŠ Hrušovanská, po skončení přejede pan fotograf do MŠ Svatoplukova, fotografie budou vyhotoveny cca za 3 týdny

13.10. - Výlet do Mikulova na Kozí hrádek předškoláků a přípravné třídy - s sebou dejte dětem vhodné oblečení, batůžek se svačinou a pitím, odjezd 8:05, ve školce buďte do 7:30

18. 10. - Divadlo Hodonín - Zvířátka jdou do školy - představení v MŠ Hrušovanská pro všechny třídy

Milí rodiče, v září nás čekají tyto akce:

13. 9. - Indiánská výprava - předškoláci (třída Indiáni) - do 8:00 děti doveďte do MŠ, s sebou batůžek a uzavíratelné pití. Svačinku bereme ze školky.

15. 9. - Divadlo Radost v Brně - odjezd 7:15 od MŠ. Svačinku i pití bereme ze školky. Děti prosím vhodně oblečte.

27.9. - Loučení s létem - info o akci na plakátcích

rozhodnutí

 

 

 

Copyright © 2003 - 2017 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.