Vstup do fotogalerie

 

  Bronislava Šimčíková

 

Vstup do fotogalerie

 

Čtvrťáci se vydali, za mamuty do dáli. Na ranči jsme bydleli, komáři nás štípali. Hráli jsme i bojovku, se zajíci na schovku. Celou Pálavu jsme prošli vesele, hodně z nás se těšilo do postele. Na obědě jsme sílu nabrali, v rybníce se dostatečně cákali. Večer jsme guláš vařili, s rodiči drsně soupeřili a vlajku tělem ubránili. Ráno jsme se sbalili, do sprchy se těšili.

  4.A s Bronislavou Šimčíkovou, foto Markéta Pernesová

 

Vstup do fotogalerie

 

Soňa Zabloudilová 

 

Vstup do fotogalerie

 

 

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí 10. 6. jsme se 8. A vypravili na třídní výlet do Spytihněvi. Tam jsme byli ubytovaní na 4 dny v útulném rekreačním středisku Skleníky.

První dne co jsme dojeli a ubytovali, tak jsme se šli projít po areálu.

V úterý jsme se hned ráno vydali na Živou vodu a do Velehradu.

Ve středu jsme navštívili ZOO Lešná ve Zlíně. Celé čtyři dny nám krásně svítilo sluníčko. Zabavili jsme se koupáním, skákáním na trampolíně, přehazovanou i hraním minigolfu.

Výlet jsme si užili a doufáme, že příští rok to bude aspoň z poloviny dobré jako letos.

  text Eliška Kohútová, foto Radka Tesařová

 

Vstup do fotogalerie

Ve dnech 3. - 7. 6. 2019 proběhl projektový týden s názvem „Poznávejme Evropu“. Tento projekt je zaměřen na poznávání kořenů a zdrojů evropské civilizace, bližší poznání EU a prohloubení znalostí o židovské (exkurze do Mikulova – synagoga a židovský hřbitov) a romské kultuře (Muzeum romské kultury v Brně). Projekt se snažil v žácích prohloubit povědomí o pojmech jako např. nesnášenlivost, xenofobie, diskriminace, rasismus, antisemitismus či tolerance a snad napomohl překonávat stereotypy a předsudky, kultivovat postoje žáků k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života.

Žáci pracovali během týdne v náhodně sestavených skupinách (3-4 členové vybraní losem). V pondělí žáci dostali veškeré pracovní listy a úkoly, na kterých v průběhu projektového týdne pracovali. V pátek skupiny prezentovaly své výsledky. Mimo práci s informacemi, vytvořili žáci obrázek technikou kyanotypie, připravili jednoduché jídlo podle návodu a osvojili si hru pétanque.

Pevně věříme, že projektový týden splnil svůj účel. Tento rok jsme měli na všech exkurzích mimořádné štěstí na skvělé lektory. Doufáme, že žáci všechno nezapomenou během prázdnin a v dalších letech školní docházky na získané informace, dovednosti a znalosti budou moci navázat. Sedmáci, zasloužíte si pochvalu, děkujeme za krásný týden.

 

  Garanti projektu Jana Kalandrová a Soňa Zabloudilová

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí ráno se celá třída rozlosovala do osmi skupin po třech nebo čtyřech žácích a každá skupina si dále losovala jeden ze sousedních států – Slovensko, Německo, Rakousko a Polsko. Poté skupiny dostaly pracovní listy a pracovaly s atlasy, kde vyhledávaly informace.

V úterý se všichni přesunuli do počítačových učeben. Vytvářeli jsme velké prezentace k danému státu a vybírali se recepty typických jídel. Když jsme se dohodli na receptu, domluvili jsme se, kdo donese jakou surovinu.

Středa byla oblíbený den asi pro všechny. Jedna polovina dětí se stále věnovala svým prezentacím, mezitím druhá část vařila jídlo dané země. Dělaly se lívance, maso, saláty, pomazánka, halušky a palačinky. Až se všechno snědlo, šli jsme si zasportovat do tělocvičny a jednotlivé státy hrály proti sobě přehazovanou.

Ve čtvrtek byl čas vyplněn vypracováním pracovního listu. Mělo to jeden háček, informace musely být v angličtině. Paní učitelka přinesla umělou pannu a my si zkoušeli, zda bychom zvládli resuscitaci. Skoro všichni to vydrželi jednu minutu. Závěr vyučování patřil pohádkám.

V pátek jsme zúročili své celotýdenní snažení a odprezentovali po skupinách jednotlivé sousední státy. Také jsme zpívali písničky v němčině, polštině, slovenštině i češtině a nakonec si i zatancovali mazurku a valčík.

Všem se projektový týden líbilo a myslím si, že bychom si ho rádi zopakovali.

  Matěj Kalianko, Tomáš Křivánek, 5. A

 

Vstup do fotogalerie

První den jsme přišli do školy a učitelé nás seznámili s náplní celého týdne. Začali jsme vyhledávat informace o třech obcích, které jsme měli v průběhu týdne navštívit – Drnholec, Novosedly a Nový Přerov.

Druhý den jsme vyrazili pěšky po hrázi do Novosedel, kde jsme hledali schované indicie. Poté jsme šli za starostou Adamem Hrůzou, který nám povyprávěl o obci. Po návštěva obecního úřadu nás čekal pěší přesun do školy a zpracování získaných informací.

Ve středu hledali v Drnholci indicie spolužáci z Novosedel a Nového Přerova. Zde bylo hledání nejobtíženější. Nejlepší skupina objevila jen dvě indicie ze šesti. I zde nás čekala návštěva obecního úřadu. Pan starosta nám sdělil zajímavé věci o Drnholci.

Ve čtvrtek jsme jeli autobusem do Jevišovky a odtud pěšky do Nového Přerova, kde byli někteří z nás poprvé. Zdejší pan starosta nás pozval na obecní úřad, kde nám vyprávěl o Novém Přerově. Po skončení proslovu jsme se vydali prozkoumávat obec a opět hledat ukryté indicie.

V pátek nás čekalo dokončení portfolia, sepsání shrnutí v českém i anglickém jazyku a prezentace naší celotýdenní práce. Projektový týden se nám líbil.

  František Zugárek, 6. A

 

Vstup do fotogalerie

Někteří končící osmáci si to zjevně nepřipouští, ale den, kdy se budou muset rozhodnout, kam bude směřovat jejich zájem po základní škole, se nezadržitelně blíží. Projektový týden Volba povolání jim měl pomoci v tom, aby získali přehled o možnostech uplatnění v našem regionu a aby získali co nejvíce informací o zvolené případné profesi.

Stěžejní náplní prvních třech dnů byly exkurze – v pondělí se byla děvčata podívat v místní mateřské škole, chlapci navštívili Nové Vinařství. V úterý jsme zavítali do Hrušovan nad Jevišovkou, kde se dívky seznámily s profesí floristky a knihovnice. Kluci zhlédli výrobu v AP Machinenbau a práci v autodílně. Ve středu jsme vyjeli do Mikulova do Vinařství Volařík a strojírenské firmy MF Energy. Ve čtvrtek jsme již nikam necestovali, protože do školy za námi přijela paní masérka Libuše Matýzková a velitel Městské policie Mikulov pan Hamerník.

Všechny nabyté zkušenosti a vědomosti žáci zpracovali v prezentacích navštívených firem, které doplnily prezentace vybraných profesí. Na výsledných výstupech bylo vidět, kdo se k budoucímu rozhodování staví zodpovědně, a kdo ještě vůbec nemá žádnou představu o své budoucnosti.

Jsem ráda, že můžu žáky pochválit za slušné chování během exkurzí a vcelku zodpovědný přístup k celému projektovému týdnu.

  Jana Juřenová

 

Třetím rokem se žáci 9. ročníku v projektovém týdnu soustřeďují na zpravodajská média, dezinformace, hoaxy a infotainment. Po úvodních hodinách, kde se věnují metodám dezinformací a technické stránce video reportáží, žáci vytvoří scénář vlastní reportáže na zadané téma, kterou pak natočí a sestříhají. Pro letošek si dovolíme představit následující žákovské reportáže:

Tomáš Procházka

 

Vstup do fotogalerie

V 2.A proběhl projektový týden na téma Rodina.

Každý den jsme si sedli do kroužku a povídali si o rodině. Po kroužku jsme vyráběli např.: Rodokmen, pětilístek nebo jsme lepili zvířecí rodiny. Ke konci vyučování jsme chodili ven na školní hřiště. Projektový týden se všem líbil.

                                                Zuzanka Rucká 

 

Vstup do fotogalerie

V tento okamžik by měli žáci deváté třídy být vědomostně vybaveni k dalšímu studiu na středních školách. Zvládli základní vzdělání.

To ale pro život samozřejmě není všechno, a tak po dobu celé školní docházky jsou v rámci občanské výchovy seznamováni se všemi oblastmi občanského života. Završením této výchovy se už tradičně stala tradičně beseda s velitelem MP Mikulov, panem Hamerníkem, který se věnuje práci s mládeží. Hlavním tématem je právní vědomí, ale je připomenuta i drogová problematika, vandalství a další problémy.

Deváťáci byli dobří posluchači, ale líní besedníci.

  Jitka Radkovičová

 

Copyright © 2003 - 2019 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.