Staré drby - listopad 2016

Příběhy bezpráví – 24. 11. 2016

Kategorie: 2016-11
Vstup do fotogalerie

Naše škola se letos jako jedna z mála škol v Jihomoravském kraji opět zapojila do projektu ministerstva školství Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví. V letošním roce byl projekt zaměřen na osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy a na ty, kteří byli v rámci Československa nedobrovolně přesídleni. K vybranému tématu bylo nabídnuto DVD o emigraci, poválečném odsunu Němců, o provokacích Státní bezpečnosti vůči těm, kteří chtěli odejít do zahraničí, o budování hranice z ostnatých drátů kolem Československa a dokument o přesidlování a internaci řeholníků a řeholnic.

Projektu se jako vždy zúčastnili žáci devátého ročníku, vybrala jsem téma vysídlení českých Němců po válce v letních měsících roku1945. Nejprve jsme absolvovali besedu s p. Věrou Fojtovou z Novosedel, která je autorkou knihy Odpusť nám jejich viny – o vysídlování a přesídlování lidí na Valašsku a z Valašska, např. do Novosedel. Následovala projekce filmu, který se jmenoval Zabíjení po česku a pojednával o vysídlování českých Němců na Žatecku těsně o válce.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o této problematice. Je potřeba s žáky o tomto tématu mluvit, předávat jim informace v širším kontextu, aby si dovedli představit, co se v pohraničí ČSR dělo a proč, nejen proto, že se to týká i našeho regionu.

Myslím, že tento projekt má rozhodně smysl a budeme v něm i nadále pokračovat.  

 Soňa Zabloudilová

 

Copyright © 2003 - 2019 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.