Drby

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec pro školní rok 2014-2015

Kategorie: Uncategorised

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci děti o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 50 dětí).

 

Při přijímání dětí do mateřské školy se vychází z kritérií uvedených v následující tabulce.

Jednotlivá kritéria (body) se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, resp. počtem splněných kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů.

 

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

                                    KRITÉRIUM

Bodové  hodnocení

 

 Opakované podání žádosti

do MŠ Drnholec

 

 

poprvé

 

podruhé

 

potřetí                                      

1 bod

 

2 body

 

3 body

Trvalý pobyt dítěte

 

trvalý pobyt v Drnholci

 

3 body

 

Věk dítěte (dosažen nejpozději ke dni

31. 8. 2014)

3 roky

4 roky

5 let

1 bod

2 body

3 body

 

 

V případě rovnosti bodů bude přihlíženo k datu narození dítěte (starší dítě má přednost).

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám.

K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 

Děti, které neuspěly u zápisu, budou vedeny v pořadníku a nastoupit během roku při případném uvolnění místa.

Copyright © 2003 - 2019 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.