Slavnostní otevření počítačových učeben - 16. 9. 2006